CÔNG TY TNHH GENERAL SILICONES (VN)
 
 
General Silicones Co., Ltd.
 
 

    Chính sách của GS về Khoáng sản xung đột: Công ty chúng tôi KHÔNG THU MUA bất kì khoáng sản xung đột nào, như Tantali, Thiếc, Vonfram, Vàng với Cộng hòa Dân chủ Congo.
"Khoáng sản xung đột" bao gồm Tantali, Thiếc, Vonfram và Vàng.