CÔNG TY TNHH GENERAL SILICONES (VN)
Danh mục sản phẩm

Tấm và màng (phim) silicone:
Tấm và màng đệm silicone tản nhiệt
Tấm silicone che sáng (GSP Series)
Dòng sản phẩm có độ cứng thấp
Dòng sản phẩm trong suốt và trong mờ
Tấm và màng silicone tạo hình hoa văn
Hàng tiêu dùng - Giải pháp silicone toàn diện

Các linh kiện silicone đa dạng khác
Vật liệu trung gian tản nhiệt
Bàn phím, nút nhấn
Linh kiện giảm chấn
Con lăn
Linh kiện ô tô